fredag 19 oktober 2018

BronEfter barnens önskemål i våra reflektioner tillsammans har vår nya miljö utformats till att stimulera rollekar och fantasin.
För att inspirera barnen i vår tema har vi erbjudit dem: Dinosauriefilm, faktaböcker och studiebesök på Malmöhus museum.

Nyckelord: Vulkan, lava, lavastenar, palm.Förskolan ska sträva efter att varje barn
utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

Lpfö 98
Reviderad 2016

onsdag 17 oktober 2018

Bron

Idag har Blåa gruppen varit på Malmö Konsthall. Vi gick runt ock blev visade Maria Lindbergs konstverk. Efteråt gick vi till målarrummet där barnen målade fortsättning på Maria Lindbergs konstverk.Barnens fantasi fick flöda fritt. När teckningarna har torkat skickas de till förskolan.
Därefter fick barnen beskriva vad de hade målat.
                                                                                                                                                                   

Nyckelord: Konstnär,palett.stafflie.

Lpfö 98 
Reviderad 2016
Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

måndag 15 oktober 2018

LILA SKEPPET utforskar matematikens språk

Den lila gruppen på Skeppet har nu påbörjat det första projektspåret, som handlar om att utforska matematik i leken. Vi startar med att utforska matematikens språk, och vårt första fokus har handlat om jämförelseord.
I fredags var halva gruppen iväg på utflykt till Skogslekplatsen. Där fick barnen i uppdrag att hitta det MINSTA lövet. När vi kom hem sorterade vi våra fynd och försökte placera dessa i storleksordning.
Vi tog även hjälp av hiss-hinkarna som finns på en av klätterställningen, för att undersöka tyngd och jämföra olika material. Att sanden var tyngst, kom vi överens om, men väger pinnar eller löv mest?Idag fick barnen ett nytt uppdrag, att skapa tre tårtor i storleksordning, stor-större-störst, med hjälp av kaplastavar.


Tre tårtor, STOR - STÖRRE -STÖRST!


Aktuellt mål ur Lpfö 98/16 är:

Förskolan ska sträva efter att varje barn
* utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
fredag 12 oktober 2018

Information om det kommande skolvalet (riktat till er med barn födda 2013).

Skolvalet 10–31 januari

Om ditt barn ska börja förskoleklass läsåret 2019/2020 ska du välja skola. I början av januari får du ett brev hem med information om hur du väljer skola.
Du gör skolvalet i vår e-tjänst som är öppen 10–31 januari 2019. Skolvalet omfattar endast Malmös kommunala grundskolor. 

Det är viktigt att du gör skolvalet

Det är viktigt att du gör skolvalet för att kunna påverka vilken skola ditt barn ska gå på.
Välj tre skolor och börja med den skola du önskar i första hand. Tänk på att du måste välja tre skolor – annars gäller inte din ansökan.
Om du inte väljer skola placeras ditt barn utifrån relativ närhet på en av Malmös kommunala skolor som har platser kvar. 
Läs mer om skolvalet här:
https://malmo.se/Forskola--utbildning/Grundskola/Grundskolor-och-forskoleklass/Att-valja-skola/Valja-skola-till-forskoleklass.html

Droppen och Skeppet- Gröna gruppen

Projektspåret "Lekplatser- platser att leka" fortskrider och vi har nu hunnit besöka fem lekplatser. I onsdags utvärderade vi lekplatserna och barnen röstade på den de tycker varit roligast och vill besöka igen. Det blev ett samtal kring vad det innebär att rösta och hur kan vi se vilken lekplats som är mest populär? Barnen fick sätta en Duplokloss vid den lekplats de röstade på.
Resultatet blev jämnt!


Ett av läroplansmålen vi jobbar mot i detta spår är:


Förskolan ska sträva efter att varje barn:


Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.


Vi utgår från en karta över vår stadsdel och på den markerar vi upp de platser vi besöker. Vi försöker att få in begrepp som rör avstånd och tid och barnen får också en inblick i vårt närområdes geografi.

Trevlig helg!